Dr. Fatih AdanacıoğluOPR. DR. FATİHADANACIOĞLUMenü

Erkeklerde Kısırlık Nedenleri ve Tedavisi

Erkeklerde Kısırlık Nedenleri ve Tedavisi

Erkekte Kısırlık

Erkekte kısırlık, Dünya sağlık örgütü(WHO) tarafından açıkça tanımlanmış bir durumdur. Dünya çapındaki yaygınlık verileri eksik olsa da, büyük nüfus araştırmalarına göre, çiftlerde kısırlığının dünya çapında 72,4 milyon kişiyi etkilediği tahmin edilmektedir.

Ek olarak, WHO dünya çapındaki çiftlerin %9'unun doğurganlık sorunları ile mücadele ettiğini ve erkeğe bağlı sorunların toplam kısırlık nedenlerinin % 50'sini oluşturduğunu tahmin etmektedir. Yani genel olarak kısırlık sorunu yaşayan çiftlerde nedenlerin yarısı erkek kaynaklıdır. 15 ila 44 yaşları arasındaki 22.682 erkek ve kadından yapılan görüşmelerden toplanan daha yeni ABD verileri, tüm erkeklerin %12'sinin kısırlık sorunu olduğunu göstermektedir.

Erkekte Kısırlık Nedenleri

 • Sperm yolunda tıkanıklığa bağlı nedenler,
 • Sperm yolunda tıkanıklığına bağlı olmayan nedenler,
 • Nedeni bilinmeyenler, olarak üçe ayrılmaktadır.

Çoğu erkek kısırlığı nedeni sperm yolunda tıkanık olmayan nedenlerden dolayı olmaktadır. Bunlar arasında genetik sorunlar, hormonal nedenler, yaşam tarzı, tıbbi hastalıklar veya kullanılan ilaçlara kadar çeşitli nedenler vardır.

Erkek kısırlığının anlaşılmasındaki bilimsel ilerlemelere rağmen hala nedeni bilinmeyen (idiyopatik) sperm anormallikleri hala erkek kısırlığının yaklaşık %30'unu oluşturmaktadır. Bununla birlikte, çeşitli tıbbi durumların semen parametrelerini etkilediği bulunmuştur. Birkaçını saymak gerekirse, bunlar arasında böbrek hastalığı, karaciğer yetmezliği, hemokromatoz, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kistik fibroz ve multipl skleroz bulunur.

Art arda gelen 2.100 kısır erkek üzerinde yapılan bir İtalyan çalışması, Charlson Comorbidite İndeksi (CCI),sperm parametreleri ve hormonal seviyeler arasındaki ilişkiyi incelenerek konulmuştur. Çalışma, artan bir CCI (kötü sağlığın bir belirteci) ile semen parametrelerinin kötüleştiğini ve folikül uyarıcı hormon (FSH) seviyelerinin yükseldiğini gösterdi, bu da sperm üretim bozukluğu durumunda hipofiz bezinin hormonları daha fazla salgılayarak destek olduğunu düşündürür.

Tıbbi koşulların doğurganlığı etkileyebileceği mekanizma, hormonal seviyeler üzerindeki etkileri, cinsel işlevin bozulmasını (boşalma işlevi dahil) veya testis işlevi / sperm üretimi bozulmasını içerir. Bir erkeğin sağlığını tıbbi olarak optimize ederek, tıbbi hastalık durumundaki gelişmeler semen parametrelerini, cinsel işlevi ve doğurganlık potansiyelini iyileştirebilir.

Örneğin, obezite, muhtemelen aşırı yağ dokusuna bağlı hormonal değişiklikler nedeniyle, erkek kısırlığı ile ilişkilidir. Geriye dönük çok kurumlu bir kohort çalışmasında, Dr. Bieniek ve ekibi vücut kitle indeksi (BMI) ile testosteron, testosteron-östrojen oranı, ejakülat hacmi, sperm konsantrasyonu ve morfoloji arasında ters bir ilişki olduğunu gösterilmiştir.

Yapılan bilimsel çalışmalarda ayrıca normal kilolu erkeklere (% 9.8 ve karşı % 24.5) kıyasla obez(şişman) erkeklerde daha yüksek azospermi ve oligospermi oranları (sırasıyla% 12.7 ‘e karşı % 31.7) bildirmişlerdir. Ek olarak, normal kilolu (normal vücut kitle indeksine sahip) kadınlarda yapılan incelemeye göre obez eşi olanlarda normal kilolu eşi olanlara göre gebe kalmaları daha fazla zaman almaktadır.

Erkek partnerin obez olduğu yardımcı üreme teknolojisi (ART) uygulanan çiftlerde, muhtemelen obez erkeklerde daha yüksek DNA parçalanma oranları nedeniyle gebelik oranları azalmış ve düşük yapma yani gebelik kaybı artmıştır.

Erkekte Kısırlık Tedavisi

Erkekte kısırlık tedavisi için aşağıdakiler gibi birçok soru almaktayız. Bu sorular;

 1. Sperm hızını artıran yiyecekler,
 2. Sperm kalitesini artırmak için ne yemeli,
 3. Sperm hareketini hızlandıran ilaçlar,
 4. Hiç sperm yoksa bitkisel tedavi,
 5. Sperm hareketliliğini artıran macun,
 6. Eczanede satilan sperm arttirici ilaçlar,
 7. Sperm artırıcı yiyecekler.

Yine azospermi tedavisi yazımızı da okuyabilirsiniz.

Sperm hızını ve kalitesini arttıran bitkiler;

 • Çakşır otu kökü,
 • Hurma: Medine hurmanın kendisi de çok faydalı olduğu gibi macunuda erkek kısırlığı tedavisinde kullanılmakta. Sperm hareketliliğini arttıran macun tarifi; Yaklaşık 1 gr Gün hurması ağacı poleni taneleri bir 1 gr arı sütü ile karıştırılarak macun yapılır. Bu macun her cinsel ilişkiden 2 saat önce pastil gibi emilecek.
 • Lif kabağı: Meyvesinden yaklaşık 5 ml meyve suyu iki hafta boyunca günde iki kez verilir.
 • Kan damlası bitkisi,
 • At kasnağı bitkisi kökü.

NOT: Burada bahsedilen bitkiler ve uygulanımları ortadoğunun geleneksel tedavilerinden olup her bünyede kullanılamayabilir. Tüm bitkilerin alerji veya başka yan etkileri olabilir. Bünyenize göre doktor tavsiyesi alarak kullanmanızda fayda vardır.

Erkekte Kısırlık Belirtileri

Bir yıldır düzenli korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik olmuyorsa kısırlıktan söz edilebilir.

Kısırlık şüphesinde ilk olarak erkek sperm tahlili yaptırmalıdır.Bunun nedeni erkekte tanı konmasının kadına göre daha kolay olmasıdır. Benzer şekilde, araştırmalar erkek kısırlığının genel sağlık durumunun kötülüğünün erken bir işaret olabileceğini düşündürmektedir. Kısırlık yalnızca altta yatan bir tıbbi durumun belirtisi olmakla kalmaz, aynı zamanda anormal sperm değerleri olan erkekler daha yüksek bir malignite (kanser) riski altında olabilir

Anormal semen parametreleri olan erkeklerde testis kanseri riski 20 kata kadar yükselir. Bu risk, anormal sperm analizi olan erkeklerin birinci derece akrabalarında bile vardır. Erkek kısırlığının artmış prostat kanseri riskiyle ilişkili olabileceği de öne sürülmüştür. Bir çalışma, azospermik (hiç spermi olmayan) erkeklerin tüm kanserler için üç kat artmış riske sahip olduğunu buldu ve bu, azospermi ve kanser gelişimi arasında olası bir ortak neden olduğunu düşündürmektedir. Son zamanlarda yapılan diğer çalışmalar, sperm analizini genel erkek sağlığı için bir barometre olarak lanse etti ve azalan semen parametrelerini artan erkek morbiditesi (hastalığı) ve mortalitesi ile ilişkilendirdi.

2017'de yapılan bilimsel bir çalışmada tüm dünya çapında sperm konsantrasyonlarının yani miktarının genel olarak azaldığı bulundu. Sperm sayısının azalmasına ilişkin bu bulguların arkasındaki nedeni belirlemek zordur, ancak kısmen doğurganlık çağındaki aşırı kilolu ve obez erkeklerin oranlarının artmasına bağlı olabilir.

Ek olarak, pestisit (kimyasal) maruziyeti ve yasadışı uyuşturucu ve tütün kullanımı da söz konusu olabilir, ancak bu nedenler ile azalan sperm parametreleri arasında şu anda hiçbir nedensel ilişki mevcut değildir. Son yıllarda, evde sperm analiz kitleri, erkeklerin doğurganlıklarını üstünkörü bir şekilde test etmelerine olanak tanıyan ticari olarak yaygın bir şekilde bulunabilir hale geldi. Çoğu ürün, DSÖ'nün önerdiği 15 veya 20 M / mL'lik kesme değerlerine dayanarak sperm konsantrasyonu için ikili (evet / hayır) sonuçlar sağlar.

İleri anne yaşının doğurganlığı olumsuz etkilediği uzun zamandır bilinmektedir. Pek çok ülkede ortalama babalık yaşı artıyor ve artan raporlar, ileri yaşın da benzer şekilde erkek doğurganlığı etkilediğini gösteriyor. Güncel kanıtlar, yaşlı erkeklerin daha kötü semen parametrelerine, normal yolla gebe kalma oranlarının düştüğünü ve çocuklarında sağlık sorunları riskinin arttığını doğrulamaktadır.

Veriler, özellikle, yaşlı erkeklerin çocuklarının nöropsikiyatrik hastalık riskinin arttığını göstermektedir. IQ puanları, sosyal beceriler ve çeşitli diğer sağlık sonuçları dahil olmak üzere yaşlı babaların çocukları hakkındaki veriler çelişkilidir ve daha derinlemesine çalışılması gerekir.

Erkek kısırlığının bir başka bilinen nedeni, ilaçların neden olduğu istenmeyen etkilerle ilgilidir. Genç erkekler özellikle kas kitlesini arttırmak için doğurganlığı azaltabilecek ve hipogonadal-hipofiz-gonadal ekseni değiştirebilecek ilaçları bilgisizce kullanabilir. Bu ilaçlar arasında kemoterapötik ajanlar, psikotropik ilaçlar, uzun süreli kortikosteroid kullanımı, kalsiyum kanal blokerleri, alfa blokerler, 5-alfa redüktaz inhibitörleri (androjenik alopesi / erkek tipi kellik için) veya testosteron tedavisi bulunur.

Sıklıkla, bu ilaçlar mevcut veya gelecekteki doğurganlık üzerindeki olası etkileri hakkında konuşulmadan reçete edilir. Bu ilaçlar semen parametrelerini değiştirebilir, sperm üretimini azaltabilir veya cinsel ve ejakülatuar fonksiyon bozulmasına neden olabilir. Baba olmayı düşünen erkeklerde tüm geçmiş, şimdiki ve gelecekteki olası ilaçların tam olarak gözden geçirilmesi son derece önemlidir.

Erkek faktörü kısırlığını iyileştirmeyi veya ele almayı amaçlayan geleneksel erkek üreme ameliyatlarının rolü, dar endikasyonlarını genişletmek amacıyla yakın zamanda incelenmiştir. Bu ameliyatlar varikoselektomi ve testis sperm ekstraksiyonunu (TESE) içerir. Pampiniform pleksustaki anormal derecede genişlemiş ve kıvrımlı damarlar olan varikoseller, erkek kısırlığının yaygın bir nedenidir. Varikoseller, genel erkek popülasyonunun tahmini% 15 ila% 20'sinde ve kısır erkeklerin % 35 ila 40'ında mevcuttur.

Varikoselin doğurganlığı etkilediği etki mekanizmasının, öncelikle skrotumdaki kan birikimine bağlı olduğu ve aşırı ısı oluşturarak sperm üretimini azalttığı düşünülmektedir. Bununla birlikte, bir varikoselin doğurganlığı nasıl olumsuz etkileyebileceğine dair ek teoriler vardır; testise metabolit reflü ve sperm DNA hasarı ve hormonal düzensizlik yaratan reaktif oksijen türlerinin artması da mümkündür. Varikoselektominin, sperm konsantrasyonunda ve varikosel onarımını takiben toplam ve progresif hareketlilikte iyileşme bulan 2011 yılındaki bilimsel yayında gösterildiği gibi, semen değerlerini iyileştirdiği gösterilmiştir.

Tipik olarak, semen parametreleri varikosel onarımından 3 ila 6 ay sonra iyileşir. 2016'da yapılan bir başka bilimsel çalışmada, yardımcı üreme tekniklerinden önce varikosellerin onarılmasının oligospermik ve azospermik erkeklerde hamileliği ve canlı doğum oranlarını iyileştirdiği doğrulanmıştır.

Non-obstrüktif azospermili (sperm yollarında tıkanıklık olmayan) erkeklerde yapılan yeni bir çalışma, NOA'lı ve varikoseli olmayan kontrollerle karşılaştırıldığında, varikosel onarımını takiben ejakülata sperm dönüşünün arttığını ve canlı doğum oranlarının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Benzer şekilde, 2016 yılında yapılan bilimsel çalışmada NOA ve klinik varikoseli olan erkeklerde varikoselektominin cerrahi sperm kurtarma oranlarını iyileştirdiği sonucuna varmıştır.

2012 yılında tekrarlayan ilk üç ay düşükleri olan çiftlerde yapılan bilimsel çalışmada varikosel onarımının semen parametrelerini önemli ölçüde iyileştirdiğini, gebelik oranlarını artırdığını ve düşük oranlarını önemli ölçüde azalttığını gösterilmiştir.

TESE tarihsel olarak sadece azospermi olan erkekler için kullanılmıştır. Son zamanlarda, şiddetli oligospermi (mililitre başına 5 milyon spermin altında sperm konsantrasyonu) kriptozoospermi (yalnızca santrifüjlü semen örneklerinin geleneksel mikroskobu altında bulunan canlı sperm) veya yüksek DNA parçalanma oranlarına sahip spermi olan erkeklerin TESE’den potansiyel olarak fayda gördüğü gösterilmiştir.

2017'de Dr.Cui ve ekibi intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) uygulanan kriptozoospermili erkeklerde testiküler spermin boşalmış spermden üstün olduğunu gösterdi; gebelik oranları TESE grubunda %53.6 iken normal boşalarak verilen sperm grubunda %33.3 idi. Ancak, 2016 meta-analizi bu bulguları desteklemedi. Başka bir meta-analiz, testis sperminin, boşalmış spermden daha düşük DNA parçalanma oranlarına sahip olduğunu ve ICSI kullanımının daha yüksek klinik gebelik ve canlı doğum oranlarına sahip olduğunu gösterdi. Bu sonuçları doğrulamak için daha ileri çalışmalar gerekmektedir.

Sperm DNA fragmantasyonu, erkek fertilite değerlendirmesi için yeni ve potansiyel olarak değerli bir araçtır. Artmış sperm DNA fragmantasyonunun gebelik oranlarını olumsuz etkilediği bilinmektedir.

Son zamanlarda, DNA fragmantasyon testlerinin ART sonuçlarının tahmin edilmesindeki kullanımı konusunda bazı tartışmalar olmuştur. Testler arasında standardizasyon eksikliği ve daha küçük çalışmalardaki sonuçları tahmin edememe nedeniyle, önceki kılavuzlar uygulayıcıları sperm DNA hasarının test edilmesinde uyardı. Ancak Simon ve ark. yakın zamanda, DNA hasarının hem in vitro fertilizasyon hem de ICSI'yi takiben klinik gebelik oranları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu sonucuna varan sistematik bir inceleme ve meta-analiz yayınladı. Bu DNA fragmantasyon testleri ile ilgili güncel kanıtlara dayanan daha yeni kılavuzlar artık mevcuttur.

DNA fragmantasyonu ile ilgili veriler göz önüne alındığında, birçok çalışma, hasar görmemiş spermi belirlemek ve bunları tüp bebek ve aşılama sırasında kullanılacak spermi seçmek için etkili sperm hücresi ayırma yöntemlerini belirlemeye çalışmıştır. Manyetik aktive edilmiş, akış sitometrik ve mikro akışkan sperm ayırma, canlı sperm düşük DNA fragmantasyon indeksleri olan semen numunelerini tanımlama teknikleri örnekleridir. Bu tekniklerin sınırlamaları vardır ve nanoteknolojinin sperm ayırmada yardımcı olup olamayacağını araştıran araştırmalar devam etmektedir.

Erkekte Kısırlık Testi

Erkekte kısırlık testi denilince öncelikle spermiogram adı verilen sperm testi akla gelir. Diğer test ise sperm DNA fragmantasyon testidir.

Son zamanlarda yeniden dikkat çeken bir alan, spermin dişi üreme yolu boyunca in vivo gerçekleşen işlevsel olgunlaşması olan kapasitasyondur. Sperm yumurtaya doğru ilerledikçe uyaranlara yanıt verir ve onları döllenmeye hazırlayan moleküler reaksiyonlara girer. Kapasitasyondaki kusurlar, spermin dölleme kabiliyetini bozar. Cap-Score ™, sperm kapasitasyonu potansiyelini ölçen bir araştırma testidir. Oksidatif stresi ölçen MiOXSYS gibi diğer teşhis testleri de son zamanlarda ilgi görmüştür. Yeni semen ve sperm testlerinin daha da geliştirilmesi, standart semen analizinden daha dinamik bilgi sağlamaya yardımcı olacaktır.

Kısırlık, dünya çapında 70 milyondan fazla insanı etkileyen yaygın bir durumdur. Bu duruma çeşitli yaşam tarzı seçimleri ve genetik sorunlar dahil edilmiştir. Genel sağlık durumunun kötü olması kısırlığa katkıda bulunurken, kısırlığın çeşitli malignite riskinin artmasıyla ilişkili olduğu da gösterilmiştir. DNA parçalanmasını, kapasitasyonu ve ileri baba yaşını inceleyen son çalışmalar, daha önce bilinmeyen konulara ışık tutmuştur.

Son gelişmelere rağmen, vakaların yaklaşık üçte birinde kısırlık sebebi bulunamamaktadır. Sperm üretimi ve döllenmeden sorumlu moleküler ve genetik faktörleri inceleyen mevcut ve gelecekteki çalışmalar sayesinde erkek kısırlığının sebeplerini daha iyi anlayabilir ve böylece hastalarımız için daha iyi sonuçlar elde edebiliriz.

HASTA YORUMLARI
Op. Dr. Fatih AdanacıoğluDr. Fatih AdanacıoğluKadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
0545 938 1234